Carbiotix, som är verksamt inom tarmhälsa, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,4 miljoner kronor (-0,9).