Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har ingått ett aktielån till förmån för bolaget Pallas Group AB (publ…