Det finns fler än en intresserad köpare av bolaget än bara Ramsbury.