Forskningsbolaget Cantargia meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor.