Precis före jul fick Camurus ett oväntat svar på sin registreringsansökan för bolagets läkemedel mot opioidmissbruk, som ska säljas under varumärket Brixadi i USA. Läkemedlet godkändes men försäljningen blir försenad - något som skickade aktiekursen rakt söderut. Nu försöker bolaget och partnern Braeburn att hitta vägar att få ut läkemedlet på den amerikanska marknaden.