Calmark Swedens utvecklingsprojekt relaterat till produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH har försenats.