På uppmaning av den nya ledningen omprövar Centerpartiet just nu sin skolpolitik i grunden. Partiets nye talesperson i skolfrågor, Niels Paarup-Petersen, vill gå hårdare åt friskolorna och överdådiga vinstuttag. Omprövningen gör att partiet kan hamna närmare Socialdemokraterna i skolfrågor.