Byggentreprenadföretag Byggpartner, noterat på handelsplattformen Nasdaq First North, redovisar ett rörelseresultat på -204 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (11).