Byggentreprenadföretag Byggpartner i Dalarna, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 14,9 miljoner kronor för det…