Investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms justerade substansvärde per aktie uppgick vid utgången av det första kvartalet till 300 kronor, en ökning jämfört med 278 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.