Coronakrisen skördar brett och djupt, men svenska byggarbetsplatser tycks åtminstone hittills förskonade från farsoten och håller igång –