Bostadsbyggandet faller fortsatt kraftigt. Ny kvartalsstatistik från SCB förstärker bilden av en situation som branschföreträdare inte sett…