Snitträntorna för rörliga bolån ligger så gott som still men räntorna för lån med längre löptid fortsätter nedåt, visar nya siffror från bankerna. Sedan toppen i oktober har treårsräntan kommit ned 0,72 procentenheter. Men det finns anledning att tänka efter innan man binder räntan.