Bundesbank (Buba) ser allt fler tecken på att den tyska ekonomin går mot en recession, det vill säga en ”betydande, brett baserad och långvarig nedgång i den ekonomiska produktionen”.