Underleverantören Bulten ser fortsatt en bra efterfrågan bland sina fordonskunder resterande delen av året, om än på något lägre nivå, likaså uppvisar distributionsledet goda marknadsförutsättningar.