Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 74 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (50).