En historisk EU-dag är att vänta då Ukraina och Moldavien kan ges status som kandidatländer till medlemskap. Men för länderna på västra Balkan går det trögt, med fortsatta nej till förhandlingar med Nordmakedonien och Albanien.