Generikabolaget Tevas depåbevis steg med som mest drygt 5 procent i New York-börsens efterhandel. Detta efter att Warren Buffet-kontrollerade Berkshire Hathaway i ett börsmeddelande tillkännagav att det per den 31 mars hade fördubblat sitt innehav till 4 procent av bolaget, rapporterar Bloomberg News och Reuters.