Budgivare för det japanska konglomeratet Toshiba överväger att erbjuda 7.000 yen, motsvarande 51:41 dollar, per aktie, vilket skulle innebära en premie på 27 procent mot onsdagens stängningskurs. Ett sådant erbjudande skulle värdera bolaget till drygt 22 miljarder dollar.