Investeringsstödet till hyresrätter togs bort i M och KD:s alternativ.