Leveransfirmor tillhör de företag som klarat sig bäst, visar en sammanställning från SCB.