Tyska Vonovias bud på Victoria Park är skäligt ur finansiell synvinkel för ägare av såväl stamaktier som preferensaktier. Det anser fastighetsrådgivaren JLL enligt ett värderingsutlåtande till Victoria Parks budutskott.