Röriga trafiksituationer från förr har vi skrivit om tidigare under denna vinjett.