Omsorgsbolaget Attendos valberedning föreslår inför årsstämman nyval av tre styrelseledamöter, nämligen Per Josefsson, Nora F Larssen och Antti Ylikorkala, enligt ett pressmeddelande.