MALMÖ. Efter förvärv av ett renslakteri i Jämtland har två skånska bröder seglat upp som marknadsledare på styckning av vilt kött i Sverige. Nu är målet att få skåningarna att äta mer renkött.