Delar av tunnelbanetrafiken stängs av i fyra dagar sedan Stockholm stad meddelat att man går vidare med planerna på att bygga en ny gång- och cykelbana vid Slussen.