Delar av tunnelbanetrafiken stängs av i fyra dagar sedan Stockholm stad meddelat att man går vidare med planerna på att bygga en ny gång- och cykelbana vid Slussen. SL svarar med att lämna in stämningsansökan till tingsrätten för att stoppa pålningsarbetena.