Sänks till 0,25 procent för att hjälpa företag och hushåll.