Brittiska producentpriser steg 0,1 procent i januari, jämfört med månaden före, enligt icke säsongsjusterad statistik. Jämfört med motsvarande månad föregående år steg priserna 2,8 procent.