Först Fed, nu Bank of England och i morgon ECB? Många tror nu att Europeiska centralbanken följer efter och sänker styrräntan.