Markits inköpschefsindex för Storbritanniens industrisektor steg till 53,1 i november, från oreviderade 51,1 föregående månad.