Syftet med de intensifierade diskussionerna mellan EU och Storbritannien är att se om det går att enas om en ram till…