Priset på Brentolja har sjunkit med 10 procent på två veckor. Ökad produktion i USA och turbulensen på finansmarknaderna är två skäl, men nervösa hedgefonder och dollarkursen har bidragit.