Bostadspriserna steg på bred front under maj månad. Samtliga storstadsområden, liksom riket som helhet, visar på prisuppgång både vad gäller i jämförelse med april och i jämförelse med för ett år sedan, enligt Svensk Mäklarstatistik.