New York-börserna faller på fred front samtidigt som Federal Reserves två dagar långa räntemöte inletts. Förväntningarna är att mötet kommer att leda fram till ännu en stor räntehöjning på onsdagen.