Regeringen förslag i vårbudgeten att ge premier för eldrivna utombordmotorer är verkningslöst menar branschen. – Det är väldigt tacksamt att regeringen ser möjligheter i båtmarknaden, men jag tycker att förslaget är missriktad, säger Sweboats vd Mats Eriksson.