Men varnar för att för snabbt ta bort plast som skyddar livsmedelsprodukter.