Det finns ett brett och starkt stöd för den nuvarande ordföranden i Profilgruppen, Klaus Wiemers, trots att den största ägaren begärt att han ska entledigas. Det säger Profilgruppens medgrundare Lars Johansson, som även är näst största ägare och ordförande i valberedningen.