Novembers skörd av inköpschefsindex visar att det än så länge är bra fart i industrin. Samtidigt finns svaghetstecken som håller liv i prognosen om att en konjunkturavmattning är på gång.