Halvering nästa år av byggstarter för bostadsrätter.