150 experter på vätgas har samlats i Luleå för planering.