Andelen hushåll som tror på att priserna ska gå upp minskar.