Efter ett och ett halvt år med stillastående priser – stiger på bred front.