Försäljningstakten för befintliga bostäder i USA sjönk 4,1 procent i oktober, till en beräknad årstakt på 3,790 miljoner enheter.