Analyschef: ”Ser positivt ut när man tittar framåt.”