”Vi har strukturella problem och behöver strukturella reformer,” säger bostadsminister Andreas Carlson (KD).