De kommande åren väntas ett underskott på nyproducerade bostäder med 40 000 per år.