25 miljarder i överskott i kommunerna överträffar alla förväntningar. Börsuppgång och överraskande skatteutdelning räddade många kommunala bokslut undan underskott, skriver Dagens Samhälle.