Oro över svag statistik från Tyskland och Kina pressar aktiemarknaderna..