Börsen är på nya rekordnivåer och antalet nyintroduktioner fortsätter att öka. Trots coronapandemin är aktiviteten hög på Stockholmsbörsen.